Jdi na obsah Jdi na menu
 


Některé pojmy

17. 2. 2008

Některé pojmy

 • Archetyp

 V jungovské psychologii praobrazy či představy,z nichž vychází naše chápání bohů,hrdinů či světců

 • Ego

 Ve freudovském názvosloví ta část psyché,která vědomě interaguje s vnějším světem a vstupuje do konfliktu s id a superegem.

 • Id

 Ve freudovském názvosloví instinktivní smyslné pocity,které tvoří základ prožívání každého člověka a nutí ho,aby je okamžitě uspokojil bez ohledu na rozum či morálku.

 • Komplex

 Soubor silných emociálních představ či vjemů,které mohou ovlivnit naše chování nebo zdraví.

 • Libido

 Ve freudovském názvosloví vrozený sexuální pud,v jiných psychologických pojetích obecnější vůle přežít.

 • Masochismus

 Sexuální uspokojení či psychická úleva plynoucí ze zážitku pokoření nebo z fyzické bolesti.

 • Neuróza

 Duševní porucha způsobená netělesnými příčinami a projevující se úzkostí,hysterických chování apod.

 • Oidipovský komplex

 Freudovská teorie,jejíž název se odvozuje z řecké báje,o nevědomém nepřátelství syna vůči otci jakožto soupeři v zápase o matčinu přízeň,u žen Elektřin komplex.

 • Orální/analní/falické stadium

 Stadia sexuálního zaměření,jimiž podle Freuda procházejí děti od narození do šesti let věku.

 • Paranoia

 Bludy(chorobné představy),že je člověk pronásledován,někdy bludy o vlastní výjimečnosti.

 • Represe

 Podle freudovské školy i mnoha dalších psychologických teorií mechanismus,jímiž se bolestné nebo trapné vzpomínky a myšlenky potlačují ve vědomé paměti,avšak skrze nevědomí nadále ovlivňují chování člověka.

 • Sadismus

 Sexuální uspokojení či psychická úleva plynoucí z působení bolesti někomu jinému nebo z jeho ponižování.

 • Superego

 Ve freudovském názvosloví část psyché spjatá s vyššími city-altruismem,etickým cítěním,svědomím a vinou.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář